Film Yapım Süreci
08 Mayıs , 2018

Yediden yetmiş yediye herkesin severek, büyük bir hayranlık ile izlediği filmler izlenme süresinin aksine yapım aşamasında ayları hatta çoğu zaman yılları alan bir süreci kapsar. Bu süreç izleyici için pek önemli değildir ancak sinema ile ilgilenen, bu sektörde meslek edinmek isteyenlerin mutlaka film yapım süreçlerini bilmesi, oturtması gerekir. Film yapım süreçleri genel olarak incelendiğinde fikir ve geliştirme süreci, çekim öncesi ön hazırlığı, çekim hazırlığı , post-prodüksiyon ve dağıtım, pazarlama ve satış olmak üzere 5 aşamada değerlendirilebilir. 

Film Yapım Süreci

1 . Fikir ve Geliştirme Süreci

Bir film çekebilmek için ilk ihtiyaç olan şey fikirdir. Fikri olmayan bir film de olamaz. Senaryo yazarı kimi zaman kendi hayatından, kimi zaman okuduğu bir kitaptan, duyduğu bir hikayeden, izlediği başka bir filmden, bir sinopsisten esinlenerek yeni bir fikir oluşturabilir. Sinopsis taslak bir öyküdür. Yani filmin senaryo çalışmasının başlangıç evresi, filmde anlatılacak şeyi ifade eden metindir. Sinopsis hazırlandıktan sonra film öyküsü (Treatman) ortaya çıkarılır. Öykü Treatman sonrası genişletilir, senaryo haline gelecek bir metin durumuna getirilir. Son olarak ise çekim senaryosu hazırlanır.

2 . Çekim Öncesi Ön Hazırlık

Fikir ve geliştirme süreci ile birlikte senaryo hazırlandıktan sonra filmin bütçe planlaması yapılır, finans planı hazırlanır. oyuncu ve set ekibi oluşturulur, film için gerekli devlet fonları, özel fonlar, bakanlıktan talep edeceğiniz fonlar, yapımcının katkısı, sponsorlar belirlenir. Film mekanı seçilir, eğer gerekiyorsa çekim platosu kurulur, çekim programı ve “call sheet” ler hazırlanır.

3 . Çekim Süreci

Çekim süreci filmin çekilmeye başlandığı andan itibaren gelişen süreçtir. Bu süreçte çekim programına ve call sheet 'lere uyulur. Programa uygun olarak set kurulur, ışık, ses ve kameralar ayarlanır, oyuncuların makyajları ve kostumleri hazırlanır. Tüm bu süreçlerden sonra yönetmen, görüntü yönetmeni, yapımcı kontrolü ile sahneler çekilmeye başlanır.

4 . Post-Prodüksiyon 

Post - prodüksiyon aşamasında çekilen filmin görüntü ve ses kısımları montajlanır. Filmde yer alacak müzikler hazırlanır, jenerik müziği oluşturulur. Film son haline getirilip tüm aşamalar birleştirildikten sonra yönetmen, yapımcı ve görüntü yönetmeni tarafından onay alarak pazarlama aşamasına geçilir. 

5 . Dağıtım, Pazarlama ve Satış

Bu aşamada hazırlanan film, potansiyel dağıtıcılara izletilerek ilgilenen dağıtıcı kaynaklar ile anlaşma yapılır. Ardından filmin yazılı ve görsel reklamları, ilanları, fragmanı, afiş ve müziği gibi tanıtım faaliyetleri hazırlanarak izleyiciye sunulur. Film gösteriminin nerede ne zaman yapılacağı belirlenir ve belirlenen gösterim tarihinde Gala düzenlenerek film ilk seyircisi ile buluşur. 

Whoops, looks like something went wrong.